شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر the best UK Search engine


817
پیوند زناشویی فروردین با سایر ماه ها. فروردین با فروردین : ( خوب ) سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگر فروردین با اردیبهشت: (متوسط) خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی های مشترکشان می باشد فروردین با خرداد : (بد ) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش فروردین با تیر : ( متوسط ) برون گرا ایده  ...


817
طالع بینی ازدواج متولدین خرداد با اردیبهشت. متولد خرداد انسانی اجتماعی، تیزهوش، کنجکاو، و اهل تنوع و ماجراست و بالطبع با مرد اردیبهشتی که خواهان همسری مطیع و خانه دار است چندان سازگار نخواهد بود. مگر آن که زن اردیبهشتی با یک مرد خردادی ازدواج کند. ولی از طرف دیگر مرد اردیبهشتی به دنبال زنی شوخ و شنگ می گردد و در این مورد باید ...


817
خرداد+تیر = افقی روشن خرداد+مرداد = عافیت طلب و عیاش خرداد+شهریور = عاشقانه خرداد+مهر = کاملا با شکوه خرداد+آبان = بن بست عشقی خرداد+آذر = سراسر شادمانی خرداد+دی = چشم در چشم نیافتد خرداد+بهمن = دوستان خوب برای هم خرداد+اسفند = مرهم یکدیگر. مرد تیر و زن… تیر+فروردین = پیوندی سست تیر+اردیبهشت = محیطی راحت و مرفه


817
پیوند زناشویی اردیبهشت با سایر ماه ها. اردیبهشت با فروردین : (متوسط ) ممکن است مشکل داشته باشند قابل حل شدن است اردیبهشت با اردیبهشت : ( متوسط ) نسبتا خودرای و لجباز هستند ممکن است مشکل پیش بیاید اردیبهشت با خرداد : ( متوسط ) تیزهوش کنجکاو و چندان با هم سازگار نیستند اردیبهشت با تیر : ( بسیار خوب ) خانواده دوست ...


817
جوزا نشانه ارتباطات است اما برای مرد متولد خرداد ، برقراری ارتباط با نوزاد سخت و گیج کننده است . تا وقتی که عضو جدید خانواده نمی تواند صحبت کند ، پدر خانواده نگران و عصبی است . اما به محض اینکه نوزاد کوچک شروع به صحبت می کند شادی پدر هم شروع میشود. او عاشق بازی کردن با بچه هاست و علت اینکه بچه ها هم عاشق او هستند این است ...


817
اردیبهشت ماه (اهل عمل). بهمن ماه (ایده عالی است). ماه های ناجور با شما: متولدین خرداد ماه ( سلطه جو). شهرویر ماه و آبان ماه (حسود). تیر ماه (عبوس). اسفند ماه (منفی) رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلی خوب و نه خیلی بد). an13 ماه تولد و ازدواج ، کدام ماه های تولد بیشترین سازگاری را با هم دارند. فال ازدواج اردیبهشت با سایر ماه ها ...


817
مرد مترلد اردیبهشت دیر ناراحت می شود واگر ناراحت بشود دنیا را به هم می ریزد.او زنی شوخ وشنگ ، ظریف وزنانه ، عاقل و سیاستمدار، و مطیع و خانه دار را به سر حد پر ستش دوست دارد.لابد تصور می کنید که یک مرد متولد برج ثور آدمی است آرام ، اهل عمل ،حساس و همانند صخره ای عظیم پابرجاست. این تصور شما کاملا درست است و با حقیقت وفق می دهد ...


817
متولدین خرداد ماه (سلطه جو). شهرویر ماه و آبان ماه (حسود). تیر ماه (عبوس). اسفند ماه ( منفی) رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلی خوب و نه خیلی بد). فال ازدواج,فال ازدواج ماه ها با هم,فال برای ازدواج. فال ازدواج اردیبهشت با سایر ماه ها. فال ازدواج ماه اردیبهشت ماه های جور با شما : متولدین شهریور ماه (دارای قوه تصور). دی ماه (سلطه جو).


817
تقویم سریانی یا آشوری تقویمی شمسی است که تا اوایل قرن حاضر خورشیدی گاه در ایران نیز مورد استفاده بوده‌است. گرچه امروزه به کارگیری این ماهها، به خصوص در زبان فارسی متروک گردیده‌است، امّا هنوز هم گاهی در نوشته‌های گذشتگان و میراث ادبی فارسی به اسامی این ماه‌ها برخورد می‌کنیم. بعنوان مثال در کتاب معروف دعا موسوم به ...


817
فروردین با فروردین : ( خوب ) سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگر فروردین با اردیبهشت: (متوسط) خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی های مشترکشان می باشد فروردین با خرداد : (بد ) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش فروردین با تیر : ( متوسط ) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد فروردین با مرداد ...