شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر the best UK Search engine


817
طالع بینی ازدواج متولدین اردیبهشت با شهریور. متولدین شهریور افرادی جوانمرد، نجیب، با سخاوت و مددکار هستند ولی میانه ای با عشق های رمانتیک و پرسوز و گداز ندارند. یعنی عشق آنها کم شعله ولی پایدار است و چون اردیبهشتی ها نیز افرادی آرام و متین هستند از نظر امور عاطفی هیچگونه تضادی با هم ندارند و به خوبی می توانند یکدیگر را ...


817
طالع بینی ازدواج متولد اردیبهشت با ماه های دیگر. طالع بینی ازدواج متولدین اردیبهشت با فروردین. طالع بینی ازدواج متولدین اردیبهشت با اردیبهشت. طالع بینی ازدواج متولدین اردیبهشت با خرداد. طالع بینی ازدواج متولدین اردیبهشت با تیر . طالع بینی ازدواج متولدین اردیبهشت با مرداد. طالع بینی ازدواج متولدین اردیبهشت با شهریور.


817
اردیبهشت با شهریور : ( خوب ) جوانمرد باسخاوت مددکار و بدون مشکل اردیبهشت با مهر : ( متوسط ) اهل اعتدال معاشرتی خونسرد و کمی حسادت اردیبهشت با آبان : ( خوب ) آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار اردیبهشت با آذر : ( متوسط ) جسور بی پروا نیازمند با آزادی و بدون تفاهم اردیبهشت با دی : ( بسیار خوب ) با ثبات راز نگه دار ...


817
اردیبهشت با شهریور : ( خوب ) جوانمرد باسخاوت مددکار و بدون مشکل اردیبهشت با مهر : ( متوسط ) اهل اعتدال معاشرتی خونسرد و کمی حسادت اردیبهشت با آبان : ( خوب ) آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار اردیبهشت با آذر : ( متوسط ) جسور بی پروا نیازمند با آزادی و بدون تفاهم اردیبهشت با دی : ( بسیار خوب ) با ثبات راز نگه دار ...


817
خرداد+تیر = افقی روشن خرداد+مرداد = عافیت طلب و عیاش خرداد+شهریور = عاشقانه خرداد+مهر = کاملا با شکوه خرداد+آبان = بن بست عشقی خرداد+آذر = سراسر شادمانی خرداد+دی = چشم در چشم نیافتد خرداد+بهمن = دوستان خوب برای هم خرداد+اسفند = مرهم یکدیگر. مرد تیر و زن… تیر+فروردین = پیوندی سست تیر+اردیبهشت = محیطی راحت و مرفه


817
مرد متولد شهریور، نماد : سنبله. و حالا مرد عجیب و غریبی را معرفی خواهم کرد. این مرد, کسی است که گاهی شانس خود را در قمار امتحان می کند. او رگ گواست و آنقدر سرد و بی احساس است که گاهی با خود فکر می کنید چه اشتباهی کرده اید که به او اینطور رفتار می کند. اما قبل از آنکه نامه اعتراض آمیزی برای ما بفرستید،, باید بگویم همهء مردان برج ...


817
رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلی خوب و نه خیلی بد). فال ازدواج,فال ازدواج ماه ها با هم,فال برای ازدواج. فال ازدواج اردیبهشت با سایر ماه ها. فال ازدواج ماه اردیبهشت ماه های جور با شما : متولدین شهریور ماه (دارای قوه تصور). دی ماه (سلطه جو). تیر ماه (غریزی). اسفند ماه (منفعل ) و فروردین ماه. ماه های ناجور با شما: آبان ماه (سوء ظنی) .


817
فروردین با اردیبهشت: (متوسط) خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی های مشترکشان می باشد فروردین با خرداد : (بد ) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش فروردین با تیر : ( متوسط ) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد فروردین با مرداد : (خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد فروردین با شهریور : ( بد ) یکی پاک ...


817
9 ا کتبر 2011 ... فروردین+ فروردین = پیوندی آتشین فروردین+اردیبهشت = پیوندی کاملا عشقی فروردین+خرداد = خوش دل و امیدوار فروردین+تیر = اختلاف فراوان فروردین+مرداد = شدید فروردین+شهریور = سرد و گرم فروردین+مهر = کمی غیر ممکن فروردین+آبان = خیلی با حرارت فروردین+آذر = پر از ماجرا جویی فروردین+دی = هیجانات فراوان