شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
15 نوامبر 2014 ... [1] ایران نیز به‌عنوان ژاندارم منطقه فعالیت‌های متعددی را برای حفظ منافع امریکا و غرب چه در سطح منطقه و چه در سطح فرامنطقه‌ای انجام داد.[2] ...


817
کیسینجر اضافه کرد که اسلحه و سایر تجهیزات از ایران تامین خواهد شد. ... نقش ژاندارمی ایران نبود و در واقع پیش زمینه‌ای بود برای استفاده از ایران در بحران‌‌های منطقه .


817
شرایط محیطی ایران در دوره پهلوی دوم از یک سو و زمینه های مساعد داخلی و همسو با اقتضائات محیطی از سوی دیگر، موجب شد ایران به عنوان ژاندارم منطقه مطرح گردد.


817
ایران نیز به‌عنوان ژاندارم منطقه فعالیت‌های متعددی را برای حفظ منافع امریکا و غرب چه در سطح منطقه و چه در سطح فرامنطقه‌ای انجام داد. دکترین نیکسون با اعلام خروج ...