شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
نحوه پرداخت حق بيمه جانبازان شاغل [1] (#a1) براساس بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه كشور مقرر گرديده تا هزينه حق بيمه سهم عضو (7%) جانبازان شاغل توسط ...


817
15 ژانويه 2018 ... برای جانبازان وهمسروفرزندان هزینه بیمه تکملی پرداخت گرددضمنأ شاغل دانشگاه هستم .


817
16 جولای 2011 ... جانبازان و آزادگان مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل در کلیه وزارتخانه ها، شرکت ... قابل قبول از لحاظ بازنشستگی یا بیمه پردازی برای جانباز یا آزاده.


817
16 فوریه 2018 ... تمامی جانبازان شاغل، غیر شاغل و بازنشسته و همچنین خانواده شهدا (پدر، مادر، همسر و فرزند شهید) به استثناء ایثارگرانی که شاغل؛ بازنشسته و یا حقوق ...


817
7 دسامبر 2016 ... تبصره۱ـ همسران شاغل جانبازان زیر پنجاه درصد (۵۰%) و آزادگان با سنوات ... الف حق بیمه سهم کارفرما برای جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد به میزان ...


817
29 نوامبر 2016 ... نظر به این که طبق بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه و تبصره ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه کلیه جانبازان اعم از شاغل و بازنشسته از پرداخت حق ...


817
29 نوامبر 2016 ... نسته و جانبازان انقلاب اسلامی را از پرداخت حق بیمه معاف دانسته فرقی بین جانباز بازنشسته و شاغل ندانسته و در طول برنامه سوم و چهارم توسعه حاکم ...


817
14 ژانويه 2017 ... 4- سازمان و بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلفند نسبت به تامین و پرداخت صددرصد ( 100%) سرانه بیمه عمر و حوادث والدین، همسر و فرزندان شهداء جانبازان ...


817
29 آگوست 2015 ... بعد از گذشت چند روز از حاشی مربوط به قطع بیمه های تکمیلی جانبازان؛ ... قانون مدیریت خدمات کشوری بیمه تکمیلی جانبازان و ایثارگران شاغل از سوی ...


817
الف-حق بیمه سهم کارفرما برای جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد به میزان ۱۰۰% و ... ماده ۳۷ – کسورات بازنشستگی سهم اسراء، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در ...