شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
پرداخت الکترونیک. لطفا کد اعلامیه بدهکار و کد بیمه گذار خود را با توجه به فرم ...


817
در حال بارگذار. ورود, کلمه عبور را فراموش کرده ام · راهنمای بازیابی کلمه عبور · ورود بیمه گذار.


817
شركت بيمه نوين به عنوان هجدهمين شركت بيمه در كشور جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 20/10/1384 تحت شماره 263461 در اداره ثبت شركت هاي تهران به ثبت رسيده و پس از  ...


817
شرکت بیمه نوین. سیستم اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیند های فراگستر. × هشدار. نرم افزار برای ورود از Cookie استفاده می کند.


817
برای دسترسی مستقیم به سامانه ارسال لیست حق بیمه اینجا کلیک کنید. ... ماهانه نسبت به پرداخت حق بیمه مبلغ یاد شده (مازاد بر حداقل دستمزد) اقدام لازم را معمول نمایید.


817
درراستای جلوگیری از موازی کاری و بخصوص ورود به حوزه بیمه ،شرکت تامین آتیه درخشان نوین اقدام به خرید شرکت آتیه تابان نوین از سهامداران و تعریف حوزه های کاری  ...


817
سفر‌بیمه بهترین - جدیدترین و تخصصی ترین سامانه خرید اینترنتی بیمه مسافرتی سامان و پاسارگاد با تعهد و دقت بالاست.


817
سامانه نمابانک مهرگستر (Omni- Channel Banking). سامانه اوراق مشارکت هوشمند و گواهی سپرده. پورتال جامع خدمات الکترونیکی بانکی. سامانه الکترونیکی بیمه ...


817
ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻬﺪات ﺟﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ..... Dk. ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ. ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ از. ﺳﻦ k. ﺗﺎa. در. ﺻﻮرت. زﻧﺪه. ﺑﻮدن. ﭘﺪر. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ.