شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر the best UK Search engine


817
11 دسامبر 2012 ... نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اصل ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری كه ماده 31 اين قانون را اصلاح مي كند، موافقت کردند.


817
‌ماده 31 - وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسئول صحت جریان انتخابات است و بدین منظور می‌تواند‌مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت و یا سیار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد. ‌ماده 32 - پس از پایان انتخابات صورت جلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیأت اجرایی


817
قانون استفساريه مواد ( 11 ) و ( 13 ) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و ماده ( 19 ) قانون .... [31] - اين تبصره تحت عنوان تبصره "4" بوده و در تاريخ 25/8/1379 اصلاح و نهايتاً با الحاق دو تبصره به عنوان تبصره هاي "4" و "5" به موجب ...


817
‌ماده 30_ وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند. ماده 31_ وزارت كشور مجري برگزاري انتخابات رياست جمهوري است و زير نظر هيأت اجرائي مركزي انتخابات با تركيب اعضاي ذيل اقدام مي‌نمايد: 1_ وزير كشور(به عنوان رئيس هيأت) 2_ يكي از اعضاي هيأت ...


817
4 آوريل 2017 ... بر اساس ماده 31 فصل دوم قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور به عنوان مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و زیر نظر هیات اجرائی مرکزی انتخابات اقدام به انجام مراحل مختلف امور خواهد کرد. ماده 31_ وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ...


817
9 فوریه 2013 ... ماده 30 وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که بعهده دارد ، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند . ماده 31 وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید: 1ـ وزیر کشور (به عنوان رئیس هیأت)


817
ماده 2ـ مقصود از عبارت «‌شورا» در این آیین‌نامه، شوراهای اسلامی «‌روستا و بخش» می‌باشد . ماده 3ـ تاریخ شروع دوره هر شورا، موضوع ماده (3) قانون ، تاریخ تشکیل اولین جلسه رسمی همان‌شورا موضوع ماده (16) قانون خواهد بود. تبصره ‌چنانچه به استناد ماده (31) قانون، انتخابات میان دوره‌ای برگزار شود فعالیت شورای تشکیل‌شده برای باقیمانده همان دوره ...


817
ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري. The Executive By-law of the Presidential Electoral Law. ﻣﺎدﻩ. 1. ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﺑﺨﺸﺪاران ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ در اﺟﺮاي ﻣﺎدﻩ. 8. ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ..... Article 31. Governors of districts across the country, except those of the central district and the capital of the county, are obligated to forward all the equipments,.


817
9 مه 2009 ... ماده 30 وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه بعهده دارد ، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند . ماده 31 وزارت كشور مأمور اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري بوده و مسئول صحت جريان انتخابات است و بدين منظور مي تواند مأموراني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ...


817
8 فوریه 2008 ... فصل چهارم - هيأت اجرائي ‌ماده 31 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور، فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه دستور تشكيل هيأتهاي‌اجرائي حوزه‌هاي فرعي را به فرماندار يا بخشدار حوزه‌هاي فرعي، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مركز حوزه انتخابيه، هيأت‌اجرائي انتخابات را با حضور ...