شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
In thermodynamics, the Joule–Thomson effect describes the temperature change of a real gas or liquid when it is forced through a valve or porous plug while ...


817
اثر ژول-تامسون (انگلیسی: Joule–Thomson effect) در ترمودینامیک به تغییرات دمای ایجاد شده در اثر تغییرات فشار در آنتالپی ثابت نسبت داده می‌شود، که بیانگر ...


817
4 دسامبر 2017 ... اثر ژول-تامسون (Joule-Thomson effect) یا اثر ژول-کلوین ... حرارتی همانند یخچال‌ها، کولرهای گازی (air conditioners)، پمپ‌های حرارتی (heat pumps) و ...


817
12 فوریه 2016 ... ژول و تامسون در سال ١٨٥٣ آزمایشی را بر اساس فرآیند انبساط یک گاز ضمن عبور از بین یک صفحه متخلخل انجام دادند. سیستمی که ژول و تامسون در نظر ...


817
ضمنا با بهره مندی از تجهیزات و ماشین آلات مناسب این شرکت قادر به طراحی و ساخت انواع لوله های مبدل های حرارتی، کولرهای ژول تامسون و کانکتورهای sealed می باشد.


817
3 دسامبر 2013 ... انسان برای رسیدن به دمای مناسب مجبور است دمای موجود را افزایش یا كاهش دهد، اما بهتر است بدانید كه به طور كلی گرم سازی بسیار آسان‌تر از سردسازی ...


817
محاسبه ضریب ژول تامسون. برای این درخواست 4 .... کولر ژول تامسون برای مایع کردن نیتروژن استفاده می شود و به جهت خنک کاری است. سیال با فشار بالا حدود 30 مگا ...


817
۱, بررسی اثرات متقابل واحدهای ژول تامسون و تثبیت میعانات هیدروکربوری و ایستگاه ... ۱۶, شبیه سازی و بررسی علل خوردگی سایشی در کولر هوایی گاز احیا واحد 500 ...


817
ﺑﺮاي. ﺧﻨﮏ. ﮐﻨ. ﻨﺪه ﺑﺮاي ﺗﺮﻣﻮاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ دو اﺛﺮ ﭘﻠﺘﯿﺮ و. اﺛﺮ ژول. -. ﺗﺎﻣﺴﻮن. ﭘﺮداﺧﺖ وﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺑﻪ. دﺳﺖ. آﻣﺪه. ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ... 3 Thermoelectric cooler modules (TECMs). 4Riffat. 5,Xiaoli Ma.


817
Jul 2, 2018 ... detective Jules Maigret first appeared in Georges. Simenon's novels in 1931. Actor and comedian. Rowan Atkinson plays the dramatic title role.