شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
6 مه 2017 ... عملکرد غده تیروئید در دوران بارداری به علت تاثیر دو هورمون: گونادوتروپین کوریونی ... مقدار TSH (Thyroid-Stimulating Hormone) در دوران بارداری :.


817
28 نوامبر 2011 ... سلام من الان هفته 31 هستم.هفته 8 که آزمایش دادم tsh=4.12بود که یعنی 0.12 از نرمال بیشتر بود اون موقع دکترم گفت که هیچ مشکلی نیست و در بارداری ...


817
31 جولای 2017 ... سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من در هفته 28 بارداری هستم. در هفته 17 آزمایش تیروئید دادم که مقدار tsh 3.4 گزارش شد به فوق تخصص غدد مراجعه کردم و گفت ...


817
ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻤﺪﻩ. ﺍﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ . ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺘﺮﻭﮊﻥ. ﻫﺎ . ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ. TBG. ﻭ. T4. ﻛﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ. hCG. ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻏﺪﻩ. ﻱ. ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ. TSH.


817
15 نوامبر 2017 ... فاکتورهای زیادی بر مقدار tsh تاثیر می گذارند: تورم غده تیروئید; ژنتیک; کمبود ید در رژیم غذایی; مواد سمی و در معرض مواد رادیواکتیو بودن; بارداری ...


817
من هفته 28 بارداری هستم و تست tsh =6.11و t4 =10.21 بود من سابقه تیروئید نداشتم و آزمایشهای پیش از بارداریم هم خوب بوده از ماه چهارم بارداریم روند چاق شدنم خیلی ...


817
8 جولای 2016 ... T3،T4 و TSH هورمون های تیروئید هستند که میزان نرمال آنها با توجه به سن بارداری و تغییرات عملکری غده تیروئید در بارداری تعیین می شود. مقدار دو ...


817
رنج نرمال tsh در بارداری. این هورمون از غده هیپوفیز ترشح میشود و عملکرد غده تیروئید را تنظیم میکند .در واقع بالا بودن مقدار هورمون tsh باعث میشود تیروئید مقدار ...


817
در اوایل هفته یازدهم بارداری هستم، قبل از اقدام به بارداری tsh خون 7.8 بود که دکتر برام قرص لووتین روزی نصفه قرص، به جز پنجشنبه و جمعه تجویز کرد. آخرین آزمایشم ...


817
ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻤﺪﻩ. ﺍﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ . ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺘﺮﻭﮊﻥ. ﻫﺎ . ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ. TBG. ﻭ. T4. ﻛﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ. hCG. ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻏﺪﻩ. ﻱ. ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ. TSH.